Publicerad: måndag, 14 oktober, 2019 - 14:41

Eckerö

Ortnamnet Eckerö betyder ursprungligen ekön, alltså en ö med trädslaget ek.

Eckerö är Ålands västligaste kommun och förbunden med fasta Åland och Hammarland genom Marsundsbron. Kommunen växer tack vare inflyttning och har nu 961 invånare. Det är något färre människor än det totala antalet bilar i kommunen som ligger på över 1.000 – men något fler än sommarstugorna som är 947.

Eckeröborna är företagsamma. Här finns 128 företag registrerade. Turism är stort i kommunen.

När det kommer till politik sticker Eckerö ut i två avseenden. Man har den största andelen män i kommunalpolitiken på Åland – 74 procent av de förtroendevalda är män. Endast sex av 26 kandidater inför årets val är kvinnor.

Allt färre Eckeröbor verkar också vilja engagera sig politiskt. Kommunen har den största procentuella minskningen av kandidater, från 38 i valet 2015 till 26 i årets val.