Publicerad: tisdag, 26 februari, 2019 - 11:34Uppdaterad: tisdag, 26 februari, 2019 - 11:36
  • Kiki Alberius-Forsman är redaktör för den årliga tidsskriften Sanct Olof. Foto: Mariana Olofsson

Söndag är årets tema för Sanct Olof

Sanct Olof är tidsskriften för åländskt kyrkliv och kultur som utkommer varje första advent, och i år är temat för prosteriets årsbok "Söndag"

Tidsskriftens redaktion förbereder som bäst årets upplaga, som blir den 73:e i raden. Både nya och gamla skribenter söks för att behandla årets tema "Söndag" på alla möjligt tänkbara sätt. "-Dikter, prosa, poesi, allt är välkommet", säger redaktören Kiki Alberius-Forsman som gästade Mariana Olofsson i Gomorronstudion för att berätta mera ingående om årets tema. Dessutom fortsätter succén från i fjol med roliga historier om åländska präster och kyrkfolk.