Publicerad: tisdag, 23 september, 2014 - 09:32Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 11:10

Järnåldersfynden i Kvarnbo

I Historiskt magasin handlar det idag om det intressanta fyndet av resterna av en så kallad hallbyggnad från järnåldern som arkeolog Kristin Ilves gjorde i våras i Kvarnbo i Saltvik. Hon fann inte bara spåren efter den gigantiska byggnaden utan bland annat också ett antal unika smycken och spännen.
De två första veckorna i denna september månad gjordes provgrävningar på platsen och då passade Ålands Radio på att åka ut för att ta reda på vad utgrävningarna hittills har resulterat i.
Redaktör för programmet är Ann-Christine Karlsson.