ÅRTV:s åtgärder på grund av coronaviruset

 

Ålands Radio och tv, ÅRTV, har en betydande roll i befolkningsskyddet, varför det är av största vikt att vi kan fortsätta vår rapportering och distribution av myndigheternas information. Våra journalister har ett viktigt samhälleligt uppdrag och det uppdraget fortgår även under svåra förhållanden och är något som vi håller fast i in i det sista. Pålitlig och saklig information behöver förmedlas, framförallt i detta osäkra läge. ÅRTV:s ambition är därför att upprätthålla nuvarande verksamhet så länge det går.

För att kunna upprätthålla detta uppdrag så tas därför nedanstående riktlinjer i bruk från och med torsdag 19 mars kl. 12.00.

  • Utomstående gäster får inte tillträde till ÅRTV:s lokaler (men för att vi ändå ska kunna ha gäster med i programmen så placeras en gäststudio vid entrén där gästen kan intervjuas men så att journalisten inte kommer i kontakt med hen).
  • Journalisterna får inte göra några intervjuer utanför huset, ansikte mot ansikte med människor.
  • Telefonintervjuer kommer att genomföras i större grad.
  • Det journalistiska arbetet kommer även att påverkas av att många evenemang, tävlingar och andra publika tillställningar har ställts in. Framför allt påverkas sport- och kulturbevakningen vilket kommer att märkas i det innehåll vi producerar.
  • Till följd av att skolorna nu har stängt så tar frågetävlingen Kunskapscupen en paus. Förhoppningen är att kunna återuppta inspelningarna efter att skolorna öppnat igen.
  • Samtliga anställda på ÅRTV har ett ansvar att inte utsätta sig för eventuell smitta på sin fritid, det vill säga man ska begränsa sig till att endast besöka matbutiker och apotek och därmed hålla sig ifrån större sociala sammankomster.

Ovanstående riktlinjer uppdateras kontinuerligt.

Sköt om er ute i stugorna och följ händelserna i Ålands Radio på 91,3 MHz eller via alandsradio.ax.

Camilla Karlsson-Henderson, redaktionschef och ansvarig utgivare Ålands Radio och tv