Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 mars, 2021 - 17:26
  • Här ställs du inför rätta om du åtalats för folkmord, brott mot mänskligheten eller i framtiden miljöbrott - om Simon Holmström får bestämma. FOTO: Wikimedia/CC3

Simon Holmström: Miljöförstöring ska likställas med folkmord

Simon Holmström, Hållbart initiativ, är ny medlem i Ekocid-alliansen. Ett internationellt parlamentariskt nätverk som vill förhindra storskalig miljöförstöring genom att erkänna brottet som ett femte tillägg till Romstadgan som skulle göra det möjligt att väcka åtal vid internationella brottmålsdomstolen i Haag. Över 120 länder har undertecknat eller bundit sig till Romstadgan som fastslår fyra internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och anfallskrig. När stadgarna utarbetades under 1990-talet så fanns ekocid, det vill säga storsaklig miljöförstöring med i ett första skede. Det ströks i den slutliga versionen. Endast i krigstid utgör omfattande, långvarig och allvarlig miljöförstöring nu ett brott enligt stadgan. Det här vill Ekocid-alliansen ändra på. Vi hör Simon Holmström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »