• Susanne Rolfner-Suvanto.
Våga fråga om psykisk ohälsa.
Publicerad: måndag, 4 december, 2017 - 17:49, uppdaterad: tisdag, 12 december, 2017 - 17:40

Man måste våga fråga

Även personer i pensionsåldern och över kan lida av psykisk ohälsa. Men man måste våga fråga. Det säger föreläsaren Susanne Rolfner Suvanto från Sverige.

Susanne Rolfner Suvanto är sjuksköterska från Sverige, och har dessutom skrivit böcker om äldres psykiska hälsa. För att vården av äldre ska kunna utvecklas och förbättras på Åland måste man börja fråga även om patienternas psykiska mående, menar hon.