Publicerad: torsdag, 12 december, 2019 - 17:25
  • Karsten Steiner

Lärares tid räcker inte till

En lärare i grundskolan har sin arbetstid uppdelad mellan undervisningsskyldighet och samplaneringstid. Den förstnämnda är den absolut största delen, där ingår naturligtvis undervisning, men också allt som rör undervisningen som planering, rättande av prov, allt som har att göra med lektionerna. Samplaneringstiden är sedan det som läraren ska göra utöver och det tenderar att ta mycket mera tid än vad som finns avsatt, säger Karsten Steiner, ordförande i Ålands lärarförening.