Publicerad: måndag, 10 februari, 2014 - 13:31Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:39

Åke Mattsson om polisstyrelsen

Omstruktureringen av polisförvaltningen kan komma att ställa högre krav på Ålands polismyndighet. I riket pågår en reform där 24 polismyndigheter ska bli 11, vilket i sin tur innebär att myndigheterna får större ansvarsområden och högre krav på specialkompetens. Hur Ålands polismyndighet ska tackla framtidens utmaningar var ett av ämne som diskuterades när styrelsen för Ålands polismyndighet idag träffades för andra gången. Ordförande Åke Mattsson ser utbildningsfrågan som mycket central liksom förutsättningarna att arbeta på svenska språket.