Sund

Sund säger nej till Mise

Sund tackar nej till att vara med i Mise.

Sund bygger inget hyreshus

Sunds kommun projekterar inget hyreshus i Kastelholm nästa år heller.

Tallgården i Sund byggs ut

Äldreboendet Tallgården i Sund ska byggas ut för en kostnad på drygt 1,5 miljoner euro. Kommunfullmäktige godkände på senaste mötet skissritningarna som bland annat innebär tre nya rum och uteplatser framför rummen på husets norra sida.

Sund ordnar folkomröstning

Sundsborna ska folkomrösta om kommunindelningen, det har kommunfullmäktige bestämt efter omröstning på senaste mötet.

Tre besvär mot kompostbeslut

Tre olika besvär har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol gällande bygglovet som byggnadstekniska nämnden i Sund gett Ålandskomposten.

Sundsbor efterlyser folkomröstning

72 röstberättigade sundsbor har skrivit under ett medborgarinitiativ där de önskar att kommunen ska ordna en folkomröstning gällande kommunindelningen.

Extra bolagsstämma krävs i Sundets vatten

Kommunstyrelsen i Sund stöder kravet på en extra bolagsstämma i Sundets vatten.

Sund ändrade sig om KST

Kommunstyrelsen i Sund har ändrat sig och beslutat att gå med i arbetsgruppen som utreder om kommunernas socialtjänst, KST, kan förverkligas med Ålands omsorgsförbund som huvudman.

Ålandskompostens grannar har hörts

Mikael Wennström, ordförande i byggnadstekniska nämnden, motiverar beslutet att inte höra kompostgrannarna när bygglov gavs:
Grannarna till Ålandskomposten har hörts tidigare inför ett liknande bygge och den nya trumkomposten innebär mindre miljöpåverkan för grannarna.

Sund höjer plogningsavgift

Sunds kommun höjer snöplogningsavgiften i år men betalar man tidigt blir det billigare än om man beställer plogningen sent.

Sund för kommunreform

Sunds kommun, en av initiativtagarna till utredningen om en sammanslagning av Finström, Geta och Sund, föredrar ett alternativ med fler kommuner. I...

Kastelholmsområdet planeras

Nu ska delgeneralplanen för Kastelholmsområdet färdigställas, det beslutades på Sunds kommunfullmäktigemöte tidigare i veckan.

Sidor