Sund

Ny folkomröstning i Sund i april

Den 8 april håller Sund ytterligare en folkomröstning gällande kommunstrukturen. Det beslöt fullmäktige i tisdags.

Beslut togs om äldreomsorgsledning i Sund

Kommunfullmäktige i Sund permanentade på sitt möte i tisdags ledningsstrukturen inom äldreomsorgen.

Hagström ny styrelseordförande i Sund

Bengt Hagström har utsetts till ny kommunstyrelseordförande i Sund för åren 2018-2019.

Sund får pengar för släckningsbil

Sunds kommun har nu beviljats 159.447 euro i bidrag för en släckningsbil.

Vad ska kommuntrio heta?

Vad ska en eventuell ny sammanslagen kommun bestående av Geta, Finström och Sund heta?

Välbesökta invånarmöten i Sund och Finström

Invånarmötena om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund var relativt välbesökta då de hölls i Sund och Finström i går.

Rättelseyrkande om Tallgårdentjänster

Sundsbor, däribland före detta anställda vid äldreboendet Tallgården, har skickat in ett besvär angående omsorgsnämndens protokoll när det gäller anställningen av Tallgårdens servicehusföreståndare Sani Gustafsson och vice föreståndare Annika Vördgren.

Ålandskompostens bygglov behandlas på nytt

Sunds byggnadstekniska nämnd behandlar Ålandskompostens bygglov att bygga en komposteringshall på nytt, sedan Ålands förvaltningsdomstol upphävde bygglovet i slutet av december.

Sund och Hammarland om folkomröstningen

Tomas Blomberg och Göte Winé intervjuas av Emma Lindvall:
Vad gör kommunerna om majoriteten i folkomröstningarna vill att kommunerna fortsätter vara självständiga?

Inga åtgärder på grund av Tallgårdenkritik

Omsorgsnämndens ordförande Petter Johansson berättar hur diskussionen gick på gårdagens möte:
Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen i Sund höll möte i går med anledning av den kritiska skrivelse som lämnats in gällande ledningen på äldreboendet Tallgården.

Tallgårdens ledning kritiseras

Omsorgsnämndens ordförande Petter Johansson intervjuas av Sara Lindroos:
Nio personer kritiserar i en skrivelse ledningen på äldreboendet Tallgården i Sund.

Uppdaterad: ÅFD upphäver kompostbygglov

Ordföranden i Sunds byggnadstekniska nämnd Mikael Wennström intervjuas av Emma Lindvall:
Ålands förvaltningsdomstol upphävde idag Ålandskompostens bygglov att bygga en komposteringshall.

Sidor