Sund

Kommunnamn och vapen hetaste frågan

Majoriteten av synpunkterna som lämnades in gällande förslaget till samgångsavtal för Finström, Geta och Sund handlade om kommunens namn och vapen. Det berättar Jens Andersen, kommundirektör i Sund.

21 synpunkter på samgångsavtal

21 privatpersoner samt kommunstyrelsen i Sund har lämnat in synpunkter gällande förslaget till samgångsavtal för Finström, Geta och Sund.

Sundsborna sade nej till samgång

Centralvalnämndens ordförande Ringa Mari Sundberg intervjuas av Malin Lundberg:
Majoriteten av de sundsbor som folkomröstade på söndagen vill inte att Sund ska gå samman med Finström och Geta. Det berättar centralvalnämndens ordförande Ringa Mari Sundberg.

Invånare kan se samgångsavtalet

Kommunstyrelserna i Finström, Sund och Geta har godkänt att ställa ut förslaget till samgångsavtalet till påseende.

Sund: ”Kommunnamnet bör vara nytt”

Vi skapar något nytt, då bör även namnet vara nytt. Det anser kommunstyrelsen i Sund när det gäller namnet på den kommun som bildas om Finström, Geta och Sund slås ihop.

Avloppsledning till Guttorp kan byggas i år

Byggnadstekniska nämnden i Sund föreslår att man nu bjuder ut den första etappen av avloppsledningen till Guttorp på entreprenad, förutsatt att kommunfullmäktige beviljar medel för ändamålet.

FGS pratade pengar med LR

Reporter Eva Ringbom-Fonsell rapporterar:
Finström, Geta och Sund får inget extra investeringsstöd av landskapsregeringen om de slår sig samman. Det beskedet fick man vid ett möte på måndagen.

Delade meningar i kommunerna om tidsplanen

Roger Höglund, Anna Janson och Göte Winé om tidtabellen:
Snäv tidsplan och mycket arbete för kommunerna är några kommentarer från fältet angående landskapsregeringens förslag till kommunreform som nu skickats ut på remiss.

Planändring för gc-väg och Prästöbro

Landskapsregeringen anhåller om att Sunds kommun skyndsamt ändrar delgeneralplanen så att det blir möjligt att bygga gång- och cykelväg och trottoar längs landsvägen från Bomarsunds Gård till Prästö samt att byta ut bron över Prästösund.

82.000 i tillägg för avlopp

Kommunstyrelsen i Sund föreslår att fullmäktige godkänner 82.000 i tilläggsanslag för att i samarbete med landskapsregeringen bygga en tryckavloppsledning till lägenheterna i Guttorp. Man diskuterade också övergödningen i sjön Träsk, som enligt utredningar bland annat orsakas av fiskodlingen i just Guttorp.

Besökscentrum klart till 100-årsfirande

Kulturminister Tony Asumaa intervjuas av Nina Smeds:
Planeringen av ett besökscentrum för Bomarsund har inletts i år. Från och med den första mars ska en referensgrupp ta fram koncept och planeringen över utrymmena.

Sunds förhandsröster räknades inte

18 personer förhandsröstade om huruvida Sund ska fortsätta vara en självständig kommun eller inte. Dessvärre hade kommunen missat att skicka med en följesedel till invånarna som ville förhandsrösta och när centralvalnämnden upptäckte detta beslöt man sig för att förstöra alla förhandsrösterna.

Sidor