Sund

Sundsstyrelsen tyckte till om Bomarsundsbro

Kommunstyrelsen i Sund förordar landskapsregeringens förslag till vägplan för byggande av en ny bro över Bomarsund.

Ny info från Sund fredag

Sunds kommun har skickat ny information till sina invånare:

Info från Sund tisdag

Sunds kommun skickar följande uppdaterade information nu på tisdagen:

Ny information från Sund

I Sund är Tosarby daghem fortsättningsvis strömlöst och på måndag och tisdag ordnas barnomsorgsverksamheten så att de minsta barnen får vara på fritidshemmet, så kallade eftis, vid skolan och de större barnen får vara på Tallgården.

Svar om övergödda träsket Träsk

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Sund är ett sätt att förbättra situationen i det övergödda träsket Träsk. Det framgår av kommunstyrelsens svar på en skrivelse där kommunen uppmanas engagera sig i ärendet.

Sund budgeterar med underskott

Kommunstyrelsen i Sund har godkänt ett budgetförslag för nästa år med ett årsbidrag på minus 19.750 euro och ett underskott på drygt 383.000 euro.

Sund bantar budgetunderskott

Lyft årsbidraget från -132.000 till 0 euro! Den uppgiften gav kommunfullmäktige i Sund till förvaltningen och kommunstyrelsen efter en remissdebatt om nästa års budget.

Sundets vatten blir andelsbolag

Sundets vatten ombildas från öppet bolag till andelsbolag. Det beslöts på en extra stämma som hölls i går.

Definitivt nej till FSG-samgång

Finström säger nej till fortsatta diskussioner om en samgång med Sund.

Norråländska politiker lyfter ungdomsfråga

Göte Winé intervjuas av Hasse Persson-Bru. (från Åland idag)
Politiker på norra Åland har reagerat på den senaste tidens medierapportering gällande onyktra minderåriga ungdomar i Godby centrum.

Finströms kommunstyrelse säger nej till Sund

Kommunstyrelseordförande Roger Höglund intervjuas av Hasse Persson-Bru
Finströms kommunstyrelse säger nej till ett samgående med Sund. En lång men odramatisk diskussion i kommunstyrelsen landade i att man föreslår inför fullmäktige att styrgruppen för Finström och Sund avslutar sitt arbete och att man lägger ner hela projektet om en samgång.

Sundsnämnd vill att kompost ansluter sig till avloppsledning

Byggnadstekniska nämnden i Sund vill att Ålandskomposten ansluter sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

Sidor