Sjukvård

Åländska unga mår sämst i landet

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Åländska ungdomar mår sämst i landet. Det visar den enkätundersökning som Institutet för hälsa och välfärd, THL, presenterade förra veckan.

Sju ÅHS-besök per person under fjolåret

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Under 2018 gjordes nästan 200.000 besök på ÅHS, vilket är 1.000 besök färre än 2017, enligt statistik från ÅSUB.

Ålänningar bland de mest friska i Finland

Olli-Pekka Lehtonen intervjuas av Nelly Björkqvist:
I institutet för hälsa och välfärds, THL, sjuklighetsindex har man konstaterat att människor på Åland är bland de mest friska människorna i hela Finland.

Hjärtstartare till sjöbevakningens båtar

Sjöbevakningen på Åland har fått tre stycken hjärtstartare av ÅHS. Det är ett led i ett mer gränsöverskridande myndighetssamarbete. I ett...

Robotar förenklar handläggningen av vårdansökningar

Vi hör Eleonore Schlyter:
Robotar och förenklade arbetsprocesser inom vården var ett tema i dag då det anordnades ett seminarium för digitala verktyg i arbetet för social- och...

Ob och S eniga om allmän tandvård för pensionärer

Bert Häggblom:
Landskapsregeringens förslag till tandvårdsbil för 350.000 fick mothugg av både Ålands framtid och Obunden samling i lagtinget i går. Bert Häggblom (Ob) ansåg att en tandvårdsbil för skärgården är ineffektiv med tanke på vad den kostar.

Patientstopp för tandreglering

Ledande tandläkare Riikka Lindholm:
ÅHS har för närvarande ingen ordinarie tandreglerare och har behov av att anställa en sådan. Under november och december var ÅHS helt utan en tandreglerare, men nu har man vikarier som kommer till Åland två dagar per månad.

Utredningen om patientjournalintrången snart till åklagaren

Nu är den omfattande utredningen om patientjournalintrången vid ÅHS på slutrakan. Det meddelar undersökningsledare Nina Rasmus vid polisen.

Cancerfonden köpte ny lägenhet i Åbo

Om Cancerföreningens två lägenheter i Åbo
Stiftelsen Ålands cancerfond har köpt en till lägenhet i Åbo för cancerpatienter och deras anhöriga. Lägenheten behövs när åländska cancerpatienter får sin strålbehandling vid Åbo universitetssjukhus.

Afrasiabi är ny landskapsläkare

Nya landskapsläkaren Emad Afrasiabi berättar om sin bakgrund:
Emad Afrasiabi är ny landskapsläkare på Åland. Han kommer närmast från Pargas hälsostation där han varit hälsostationsläkare.

THL-handbok uppdateras och översätts

Institutet för hälsa och välfärd – THL, meddelar Ålands Radio via sin publikationschef Maria Kuronen att handboken Turvallinen lääkehoito- trygg läkemedelshantering, kommer att uppdateras och samtidigt översättas till svenska.

Tyck till om ÅHS hemsida

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, är i färd med att förnya sin hemsida och nu vill man ha allmänhetens synpunkter om hur förbättringar kan göras.

Sidor