Brändö

Bibehållen inkomstskatt på Brändö

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Inkomstskattesatsen på Brändö behålls på samma nivå nästa år som i år, det vill säga på 16,75 procent. Det beslöts på kommunens senaste styrelsemöte...

Flerbostadshus på kommande i Brändö

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Brändö kommun begär in anbud för nybyggnad av flerbostadshus.

Brändö går vidare med hyreslägenheter

Brändö planerar att bygga hyreslägenheter vid Bellarshamn och kommunstyrelsen beslöt vid sitt senaste möte att tillsätta en byggnadskommitté.

Minus på 400.000 euro i Brändös budgetförslag

Kommunstyrelsen i Brändö budgeterar för ett minus på 400.000 euro nästa år.

Transporterna till skärgården nu säkrade

Kim Hohmann på Brändö andelshandel intervjuas av Axel Eriksson:
Varutransporterna till skärgårdsbutikerna är nu säkrade. Enligt Kim Hohmann, föreståndare för Brändö andelshandel kommer butikerna att kliva in som huvudman från den första januari till den sista april.

Oförändrad skatt i Brändö

Brändö kommunfullmäktige klubbade skattesatserna i går och de blir oförändrade nästa år. Det innebär att inkomstskatten fortsättningsvis är 16,75 procent och den enda fastighetsskatt som Brändö upptar är för fritidsbostäder och den ligger på 0,9 procent.

Brändö fortsätter söka kommunikatör

Brändö kommun försöker med en ny ansökningsrunda för att locka en digital innehållsproducent. Närings- och utvecklingsnämnden beslöt i går att lediganslå tjänsten på nytt att söka inom november månad.

Brändö satsar på hjärtstartare

Brändö kommun har valt att köpa in hjärtstartare till Torsholma, Korsö och Åva. Sedan tidigare finns hjärtstartare i Brändö by hos brandkåren och sjöräddningen samt på Gullvivan.

Hyreslägenheter planeras i Brändö

Planerna på att bygga två nya hyreslägenheter i Brändö går vidare, det har kommunstyrelsen beslutat.

Köpare finns för Lappo skola

Brändö kommun ser ut att ha hittat någon som är intresserad av att köpa Lappo skolbyggnad med tomt.

Brändö gjorde vinst på 187.000

Brändö kommun gjorde ett plusresultat på 187.000 förra året. Kommunstyrelsen har undertecknat bokslutet och skickat det till revisorerna för granskning.

Brändö säger nej till kommunsamgång

Brändö bör följa resultatet i den rådgivande folkomröstningen och fortsätta som egen, självständig kommun. Det anser kommunfullmäktige i Brändö i ett utlåtande till landskapsregeringen. Om man tvingas till sammanslagning vill Brändö hellre gå ihop med Kumlinge och Vårdö än ingå i den skärgårdskommun där också Föglö, Kökar och Sottunga skulle ingå.

Sidor