Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 juni, 2022 - 15:51Uppdaterad: fredag, 3 juni, 2022 - 17:47

Tunnelbesked ska vara möjligt enligt ministern

Landskapsregeringen bör kunna ge besked i tunnelfrågan senast i september.

Infrastrukturminister Christian Wikström (ob) menar att önskemålet från finans- och näringsutskottet, som vi berättade om i går, är realistiskt och något som landskapsregeringen bör kunna gå till mötes.
Enligt ministern finns ett förslag på ett tunnelmeddelande, men förslaget måste tas upp och diskuteras i landskapsregeringen och man måste enas politiskt om innehållet.

Enligt Wikström behöver man dels ta höjd för en hög kostnad, eftersom det är ett riskfyllt projekt. Tunnelkommittén utgick i sina kalkyler från en kostnad på 217 miljoner euro. Den andra stötestenen är den externa finansieringen som enligt ministern behöver komma från användaravgifter eller via stöd från riket i form av extra anslag.
- Man behöver ha en bred överenskommelse om det här om det ska ha någon chans att förverkligas, säger Christian Wikström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »