Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 november, 2023 - 06:08Uppdaterad: torsdag, 2 november, 2023 - 10:39
  • Stadsdirektör Arne Selander och fullmäktigeordförande Johan Ehn. Foto: Maria Broberg

Små förändringar i stadens budget – "Vi måste spara"

Inga överraskningar kom under onsdagskvällen när Mariehamns stads budget fastslogs.

Stadsdirektör Arne Selander är nöjd med budgetarbetet. Han kommenterar utmaningen med underskottet på cirka tio miljoner.  

- Det innebär i praktiken att vi måste spara. Då måste vi göra effektiviseringar och göra förändringar i verksamheten. Det är en tuff utmaning, men jag tror att vi har goda förutsättningar att jobba med det och klara det på ett konstruktivt sätt. 

Fullmäktigeordförande Johan Ehn är även han nöjd med budgetarbetet.  

- Diskussionerna och debatterna i fullmäktige under gårdagen var väldigt bra och ikväll har vi nu då hanterat de ändringsförslag som fanns och det man kan konstatera några färre och smärre förändringar, men i det stora hela hade stadsstyrelsen en framgång i det förslag som de la fram.  

Mariehamns stads skatt blev till slut oförändrad och hamnar på 17 procent som idag, fastighetsskatterna togs inte bort och maxtaxan för barnomsorg höjdes som väntat till 240 euro. En förändring som skedde mot ursprunglig budget var att 60 000 avsattes till en mattvätt.  

- Det var 60 000 som man anslog till en mattvätt. Stan har haft två mattvättar som inte varit anslutna till VA-nätet utan vattnet rinner ut i Slemmern och de har vi stängt nu under hösten. Vi ska ersätta dem med en ny som ansluts till VA-nätet, säger Arne Selander

Länkar till tidigare artiklar:
https://alandsradio.ax/nyheter/rekordstort-underskott-mariehamns-budgetforslag-2024

https://alandsradio.ax/nyheter/andringar-foreslogs-stadsbudgeten

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »