Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 mars, 2021 - 15:18Uppdaterad: torsdag, 18 mars, 2021 - 17:14
  • Camilla Gunell vänder sig till JK.

Slopad bonus anmäls till JK

Den jämställdhetsbonus som inrättades inför lagtingsvalet 2019 slopades av nuvarande landskapsregering i december i fjol.

Camilla Gunell, gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i Ålands lagting, vänder sig nu till Justitiekanslern för att få ärendet utrett.

Enligt klagan togs bonusen bort efter överläggningar i landskapsregeringen utan att beredning i ärendet gjordes och utan att någon motivering gavs, något som hon menar strider mot god förvaltning.

Camilla Gunell skriver vidare att landskapsregeringen på detta sätt ändrat de ekonomiska förutsättningarna för oppositionens arbete de kommande tre åren.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »