Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 november, 2022 - 15:06Uppdaterad: fredag, 11 november, 2022 - 16:12
  • På måndag inleds budgetdebatten. Arkivfoto.

Oppositionen har lämnat över 80 motioner

Lagtingets oppositionspartier har lämnat in totalt 85 motioner inför budgetbehandlingen som inleds på måndag.

Liberalerna ger 15 budgetmotioner varav sex är gemensamma med hela lagtingsgruppen som undertecknare. De har flera förslag på hur man ska möta utmaningarna inom äldreomsorgen, de vill se en mer offensiv miljö- och klimatpolitik och så lägger de fram en motion med inbesparingar på cirka 10 miljoner euro.

Socialdemokraterna lämnar 23 motioner och de önskar bland annat se en bolagisering av skärgårdstrafiken. De vill också att landskapsregeringen prioriterar arbetet med att hitta en hållbar kommunstruktur och att användningen av Paf-medel regleras i lag.

Åländsk demokratis Stephan Toivonen har lämnat in endast två motioner. Han vill inte att lagtinget ska bevilja en fullmakt för att utarrendera havsområden för vindkraftsparker.

Totalt 12 motioner har Ålands framtids Anders Eriksson som upphovsman. Han vill bland annat att att högskolan bygger upp ett internationellt kompetenscenter och att utmanarrätter införs för att minska offentlig sektor.

Hållbart initiativ som nyligen placerade sig själva i oppositionen har lämnat flest motioner, 32 stycken. Bland de många förslagen finns satsningar på kollektivtrafiken, stöd till hushållens energiinvesteringar och inrättandet av ett oberoende forsknings- och innovationsråd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »