Publicerad: måndag, 1 juni, 2020 - 11:12Uppdaterad: måndag, 1 juni, 2020 - 11:38

Nu gillras fällor för granbarkborren

Nu placerar man ut fällor för att fånga in skadedjuret granbarkborre.

Mycket skog har blivit liggande längre tid än vanligt till följd av Alfrida, något som ökar risken för skadedjur. Med fällorna kan man övervaka svärmningen.

–Vi övervakar svärmningen, granbarkborrens parning, för att se när det kläcks nya och så övervakar vi om de svärmar flera gånger på ett år, säger Mikael Sandvik, landskapsforstmästare.

Mats-Johan Flinck är skogsbruksingenjör, han tror att torkan 2018 och Alfrida har lett till en ökad population.

–De börjar svärma vid 18 grader. En liten grundpopulation fanns redan innan men sedan förra veckan har de ökat. Vi tror att torkan 2018 och Alfrida har resulterat i vad vi kan kalla stressade granar, de utsöndrar en doft som granbarkborren gillar och vi antar att populationen stigit på grund av det, säger Flinck.