Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 september, 2022 - 06:12Uppdaterad: onsdag, 28 september, 2022 - 16:06

MLK får köpa Bollhalla

Efter beslut av stadsfullmäktige får nu Mariehamns lawn-tennis klubb, MLK, köpa Bollhalla.

Beslutet togs efter två omröstningar under fullmäktige i går kväll, Bert Häggblom understödd av Anders Holmberg och Joanna Isaksson föreslog återremiss men röstades ner med sex mot 20 röster. Bert Häggblom understödd av Anders Holmberg föreslog också förkastande av stadsstyrelsens förslag, det röstades ner med tre mot 23 röster. Därmed får MLK köpa Bollhalla för 415.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »