Rättschef Michaela Slotte och Joakim Söderberg vid Datainspektionen intervjuas av Johan Ågren:
En längre intervju med Joakim Söderberg (från Åland idag)
En längre intervju med Michaela Slotte (från Åland idag)
Publicerad: måndag, 19 augusti, 2019 - 08:14, uppdaterad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 09:19

LR krypterar e-post: "Knepigt att säga att man är transparent"

Landskapsregeringen tjänstemän, ministrar och andra myndigheter kan numera begränsa tillgängligheten för skickad e-post.

Genom en standardlösning som Åda har för sin e-post kan avsändaren begränsa och kontrollera vem som kan skriva ut, vidarebefodra eller ta skärmdump på e-post.

Landskapsregeringens rättschef Michaela Slotte, bekräftar att man numera kan kryptera den e-post man sänder.

- Men det är också en del av offentlighetsprincipen att vi som myndighet inte lägger oss i vad man använder informationen till, säger hon.

Joakim Söderberg vid Datainspektionen, anser att krypterad e-post i princip är en bra sak i linje med dataskyddslagstiftningen eftersom det blir svårare att hacka e-posten.

- Problemet blir när nästa led används i den här funktionen att man kanske inte kan ta del av sina egna personuppgifter för att myndighetspersonen som har dem inte kan vidarebefodra dem, säger han.

Men om man som mottagare inte kan skicka vidare en begärd handling är det bara att höra av sig säger Michaela Slotte.

- Det är ens rätt enligt offentlighetslagen och den förändras inte av detta.

 

Fler Nyheter

Polisen utreder olaga hot

Polisen utreder ett ärende om olaga hot efter bråk mellan grannar.

Omplaceringar för att slippa permitteringar

Terese Flöjt:
Mariehamns stad omplacerar i mån av möjlighet den personal som annars skulle riskera att permitteras under undantagstillståndet.

Olika bud från idrottsanläggningar

Calle Greiff och Regina Lindblom:
Idrottsanläggningar runt om på Åland fortsätter att agera olika när det kommer till öppethållningen under det undantagsförhållande som gäller i landet.

Plan för att ta oss ur krisen förbereds

Statsrådets kansli inrättar en grupp som ska utarbeta en plan för hur Finland ska ta sig ur och hantera efterdyningarna av coronakrisen.

Presskonferens, onsdag 8/4

Onsdagens presskonferens i sin helhet:
Landskapsregeringens presskonferens om coronaläget sändes direkt i Ålandskanalen under onsdagen.

LR vill ha förklaring av riksregeringen

Veronica Thörnroos:
Landskapsregeringen vill nu ha en förklaring till hur riksregeringen resonerat då de beslöt att svenska läkare och sjukskötare inte längre ska kunna komma och jobba på Åland på regelbunden basis.

Riksregeringen presenterade rekordstor tilläggsbudget

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Finlands regering lägger fram en andra tilläggsbudget på 4,1 miljarder euro, vilket torde vara den största tilläggsbudgeten i landets historia enligt finansminister Katri Kulmuni (C).

Antal åländska studenter i Sverige rekordlågt

Antalet ålänningar som studerade i Sverige minskade under 2019 i jämförelse med året innan, minskningen är en fortsättning på en nedåtgående trend sedan 2015.

Kommunerna funderar på skolluncherna

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Bildningsnämnden i Mariehamn uppmanar avdelningen för kostservice att så snart det är praktiskt möjligt börja tillreda skolluncher för avhämtning för de elever som sköter skolgången hemifrån.