Publicerad: måndag, 19 augusti, 2019 - 08:14Uppdaterad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 09:19

LR krypterar e-post: "Knepigt att säga att man är transparent"

Landskapsregeringen tjänstemän, ministrar och andra myndigheter kan numera begränsa tillgängligheten för skickad e-post.

Genom en standardlösning som Åda har för sin e-post kan avsändaren begränsa och kontrollera vem som kan skriva ut, vidarebefodra eller ta skärmdump på e-post.

Landskapsregeringens rättschef Michaela Slotte, bekräftar att man numera kan kryptera den e-post man sänder.

- Men det är också en del av offentlighetsprincipen att vi som myndighet inte lägger oss i vad man använder informationen till, säger hon.

Joakim Söderberg vid Datainspektionen, anser att krypterad e-post i princip är en bra sak i linje med dataskyddslagstiftningen eftersom det blir svårare att hacka e-posten.

- Problemet blir när nästa led används i den här funktionen att man kanske inte kan ta del av sina egna personuppgifter för att myndighetspersonen som har dem inte kan vidarebefodra dem, säger han.

Men om man som mottagare inte kan skicka vidare en begärd handling är det bara att höra av sig säger Michaela Slotte.

- Det är ens rätt enligt offentlighetslagen och den förändras inte av detta.