Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 11 oktober, 2022 - 16:17Uppdaterad: onsdag, 12 oktober, 2022 - 15:30

Lantrådet har förståelse för HI:s besked

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) har förståelse för Hållbart initiativs beslut att föra diskussionen om regeringsmedverkan vidare till politikrådet.

Ett besked som gavs efter att Alfons Röblom (HI) inte varit nöjd med mötet som han och partikollegan Simon Holmström (HI) hade med lantrådet Veronica Thörnroos.

Under mötet var det god stämning och breda och djupa diskussioner kring HI:s regeringssamverkan och vad partiet vill i det fortsatta arbetet, framför lantrådet.

Hållbart initiativ har efterfrågat att arbetet med klimatlagen ska påskyndas efter att landskapsregeringen beslutade att begära ett undantag för den åländska sjöfartens utsläppsrätter.
Klimatlagen har inte utvecklats särskilt mycket under de senaste halvåret då den ansvariga lagberedaren har ägnat sig åt annan lagstiftning av mer akut karaktär, enligt lantrådet Veronica Thörnroos.

Men hon påpekar att klimatlagen är precis lika viktig som alla andra lagförslag som är inskrivna i regeringsprogrammet.
- Min uppgift är att försöka hjälpa till i processen och få lagarna fram till lagtinget, utan att själv värdera och gradera dem, säger Veronica Thörnroos.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »