Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 12 oktober, 2021 - 14:36Uppdaterad: tisdag, 12 oktober, 2021 - 17:28

"Konsortiets uteblivna vinst ostyrkt"

De kostnader och den uteblivna vinst som konsortiet yrkar ersättning för då avtalet för elhybridfärjan sades upp är outredda och ostyrkta skriver landskapsregeringen i en utsaga till tingsrätten.

Som bevisning har man begärt in ett utlåtande från konsultfirman Ernest & Young som i sin utredning presenterar alternativa beräkningar.
De menar att konsortiets relevanta uteblivna vinst uppgår till cirka 3,3 miljoner euro medan Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Abs egen uppskattning av den uteblivna vinsten är dryga 10 miljoner euro.

Som Ålands radio rapporterade i förra veckan då utsagan överlämnades till tingsrätten menar LR också att uppsägningen av kortrutten har haft sin grund i avtalet och att den inte gjorts i strid med avtalet med Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »