Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 oktober, 2021 - 15:42Uppdaterad: torsdag, 7 oktober, 2021 - 16:21
  • Elhybridfärjan som avbeställdes.

LR: Rätt säga upp avtalet om elhybridfärjan

Uppsägningen har haft sin grund i avtalet och den har inte gjorts i strid med avtalet. Det skriver landskapsregeringen i sin utsaga till tingsrätten angående tvisten med Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab om den avbrutna affären kring den elhybridfärja som skulle trafikera mellan Svinö och Mellanholm.

Landskapsregeringen anser att det var rätt att säga upp avtalet när det stod klart att medel inte skulle beviljas i landskapets budget. Konsortiet bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab har framfört att en uppsägning förutsätter ett beslut från lagtinget att inte bevilja medel för färjlinjen, och att sådant beslut antas när lagtinget godkänner budget där medel inte har beviljats. Men den uppfattningen delas inte av landskapsregeringen. I sin utsaga understryker lanskapsregeringen att uppsägningen inte förutsätter att lagtinget fattat beslut om att inte bevilja medel. Det var i januari 2020 som landskapsregeringen sade upp avtalet med Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab om färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm.

 

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »