Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 oktober, 2022 - 11:51Uppdaterad: måndag, 17 oktober, 2022 - 13:18

Jansson skriver till Europaministern om parlamentsplats

Vice lantråd Harry Jansson skriver nu till Europaminister Tytti Tuppurainen om en parlamentplats i EU för Åland.

– När Finland gick med i EU förflyttades lagstiftningskompetens på flera områden från riksdagen till EU. Detsamma skedde för Ålands lagting eftersom flera av de områden som idag är EU-kompetens tidigare, helt eller delvis, tillhörde lagtingets kompetens. Finland kompenserades för den här kompetensöverföringen med såväl rösträtt i rådet, som platser i Europaparlamentet. Åland kompenserades inte alls, skriver Harry Jansson.

Han menar att det nu kommer en bra möjlighet att säkerställa en plats för Åland i parlamentet då man för diskussioner om att uppdatera EU:s valakt. Vid en uppdatering skulle Finlands vallag behöva uppdateras, samtidigt skulle man kunna säkerställa en plats för Åland i EU-parlamentet.

– Regeringen Marin har många positiva skrivningar om Åland i sitt regeringsprogram. Det är i sig mycket bra, men som du vet väger handlingar alltid tyngre än ord, skriver Harry Jansson i brevet till Tuppurainen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »