Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 april, 2024 - 16:08Uppdaterad: torsdag, 4 april, 2024 - 16:13

Efter Jomalas beslut: Gemensamt demenscenter med staden uteslutet men samarbete möjligt

Ett gemensamt demenscenter för Jomala och Mariehamn är nu uteslutet, men beslutet öppnar upp för samarbete för kommunerna att i framtiden köpa vårdplatser av varandra. Det säger stadspolitikerna Roger Jansson (MSÅ) om Jomala kommuns beslut att bygga ett äldreboende i egen regi

Jansson är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd och leder också den politiskt tillsatta kommittén som utreder ett framtida demenscenter i Mariehamn. Han säger att arbetsgruppen från början hade tre alternativ för demenscentret, att bygga något nytt, att köpa något befintligt eller en gemensam lösning med Jomala.  
– Nu har vi bara två alternativ kvar. Men däremot ger Jomalas planering och vår planering möjlighet att köpa tjänster av varandra. När vi har en lösning för demenscentret och de har sitt nya boende klart har vi möjlighet till det, säger Roger Jansson. Som Ålands Radio rapporterat tidigare råder ett underskott på äldreomsorgsplatser i Mariehamn. Äldreomsorgsnämnden beslöt på sitt senaste möte att gå in för trygghetsboenden, vilket är en boendeform mellan att bo i sitt eget hem och att bo på ett äldreboende. Byggnaderna Johannahemmet och St Göranshemmet i närheten av Trobergshemmet ska så fort som möjligt fås i bruk för det ändamålet, berättar Roger Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »