Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 februari, 2024 - 06:05Uppdaterad: måndag, 19 februari, 2024 - 06:05

Demenscenter utreds med hast – “Vi har en helt otillfredsställande situation i Mariehamn”

Ett framtida demenscenter i Mariehamn utreds nu i skyndsam ordning av en politiskt tillsatt kommitté.  

Redan 2011 konstaterades att man inom staden behöver fler demensvårdsplatser. Trots det har antalet demensplatser istället minskat och man står nu inför hård tidspress, säger Roger Jansson (MSÅ) som leder kommittén och också är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd. 
Redan i juni ska ett linjebeslut kring demenscentret fattas i stadsfullmäktige. Till sin hjälp har kommittén en arbetsgrupp bestående av tjänstemän. 
– Vi ska jobba med stor frenesi och det är mycket som ska göras, säger Roger Jansson.  
Siffror från ÅHS visar att antalet demenssjuka på Åland över 65 år är 300 personer på hela Åland och 142 i Mariehamn. 
I Mariehamn finns 72 demenssjuka som redan är intagna på ett boende. Endast 32 av dessa platser är specialplatser för demensvård.  
– Vi har en helt otillfredsställande situation i Mariehamn vad det gäller äldreomsorgsboende generellt och alldeles särskilt vad det gäller demensvården. Inom en period på tio år behöver antalet platser öka med 100 stycken, där är demensplatserna huvuddelen av behovet, säger Roger Jansson. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »