Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 april, 2024 - 14:08

Klart: Jomala bygger eget äldreboende – planerar sälja platser till grannkommuner

Kommunfullmäktige i Jomala beslutade enhälligt på tisdagskvällen att gå på kommunstyrelsens linje och slå fast att det blir ett äldreboende i egen regi i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Wille Valve (MSÅ) säger att beslutet är ett viktigt inriktningsbeslut för att trygga en god äldreomsorg för kommunens invånare. 
– Nu bygger vi ungefär 50 ESB-platser (effektiverat serviceboende) men det ska finnas möjligheter att skala upp därför att kommunens behov är stora men vi bedömer också att våra grannkommuner har stora behov och vi har diskuterat möjligheten att sälja platser, säger Wille Valve.  

Man börjar nu projektera, berättar han. 100 000 euro finns reserverat för att ta fram skisser. Huvudfokus ligger på ESB-platser eftersom behovet är störst där. Om det även blir fråga om demensvårdsplatser är i dagsläget oklart.  

Huvudplatsen för boendet blir tomterna bredvid Berghyddan. Att bygga ut Oasen har också diskuterats men enligt Wille Valve förefaller det osannolikt.  

På frågan om byggstart svarar han att han tror att besluten i den riktningen kan tas under 2025.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »