Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 juni, 2024 - 12:38Uppdaterad: tisdag, 4 juni, 2024 - 12:39

Effekter av vårdreformen gör det svårt att prognostisera kommunalskatter – kan bli svårt även i framtiden

Svårigheterna i att prognostisera kommunernas skatteinkomster beror på flera orsaker kopplade till välfärdsområdesreformen enligt Benjamin Strandberg, sakkunnig på Finlands kommunförbund.

De senaste preliminära siffrorna från Skatteförvaltningen visar att åländska kommuner kommer att få betala tillbaka totalt dryga 8 miljoner euro efter att man gjort för höga uppskattningar. Det är Finlands kommunförbund som gör de prognoser kommunerna förlitar sig på när de budgeterar. 

– Vi på kommunförbundet tycker att det är beklagligt att åländska kommuner berörs i den här omfattningen när det var avsett att vårdreformen inte skulle ha några konsekvenser för Åland, säger Strandberg. 

Den största orsaken till att skatterna nu korrigeras är att man inte beaktat vårdreformens effekter tillräckligt samtidigt som man också ändrat i grund- och resekostnadsavdragen för Åland. Strandberg säger att det även i framtiden kommer att vara svårt att leverera exakta siffror, speciellt vad gäller mindre kommuner. 

– Skattesystemet med alla dess avdrag krånglar till det. Förhoppningsvis kommer den här rytmstörningen att jämnas ut kommande år men så länge det görs så här märkbara ändringar och reformer finns det risk för att rytmstörningar accentueras, säger Strandberg. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »