Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 juni, 2024 - 05:58Uppdaterad: fredag, 7 juni, 2024 - 08:06

DI drar tillbaka sina budgetmål och ändrar sina befogenheter

Datainspektionen, DI, återkallar sina budgetmål för 2024.  

Några av målen som dras tillbaka är att barn ska ha färdigheter att skydda sig och sina vänner i den digitala världen, att produktionen och konsumtionen av den offentliga sektorns tjänster ska hålla en hög integritetsskyddsnivå och att DI ska producera högklassiga tillsynstjänster inom dataskydd. 

Datainspektionen skriver på sin hemsida att fler mänskliga resurser var nödvändiga för att uppnå målen och tycker att det skulle krävas åtminstone två handläggare med expertis i juridik och två handläggare med expertis i teknik för att klara uppdraget. 

Dataskyddet på Åland kan inte hålla en nordisk standard som enmansmyndighet och resurserna har pekats ut som bristfälliga av Nordens övriga dataskyddsmyndigheter. 

Datainspektionen väljer att korrigera sina befogenheter och kan nu ge ut reprimander, förlägganden och vid behov viten, samt påföra administrativa sanktionsavgifter på den privata sektorn. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »