Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 2 november, 2022 - 16:52Uppdaterad: onsdag, 2 november, 2022 - 16:52
  • Barn ska få ge sina åsikter om den nya vägtrafiklagen. Arkivfoto.
  • Jonna Varsa. Arkivfoto.

Barnkonsekvensanalys vid ny vägtrafiklag

Ålands landskapsregering har tillsammans med Rädda barnen frågat efter barn och ungas åsikter om förslaget till en ny vägtrafiklag.

Materialet som samlas in sammanställs i en rapport som analyserar lagförslagets effekter på barn, unga och familjer.

- En barnkonsekvensanalys är ett verktyg för beslutsfattare att säkerställa att de följer barnkonventionen som Åland har ratificerat. Det ska därmed göras vid varje lagstiftning som påverkar barn direkt eller indirekt, säger Jonna Varsa som är barnkonventionsansvarig vid Rädda Barnen.

Det är frivilligt att delta för barnen. Frågor och underlag skickas till alla åländska daghem, grundskolor och gymnasieskolor. Men materialet är anpasset för olika åldersgrupper och består av övningar, diskussionsmaterial och enkäter.

- Det är ett jätteviktigt underlag för vuxna, så att vi ser till att vi fattar beslut som är de bästa för barnen, säger Jonna Varsa.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »