Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 10 juli, 2018 - 12:06
  • Avbytarlagen ändras för att klara HD:s granskning. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Ändringar gjordes i avbytarlagen

Landskapsregeringen har nu gjort ändringar i avbytarlagstiftningen eftersom Högsta domstolen fällde lagen nyligen.

I sak ser innehållet i lagen likadant ut som tidigare, skillnaden är att man flyttat över den del som handlar om stödnivåerna per avbytartimme och för vikariehjälp till själva lagen, i det tidigare förslaget reglerades de bara i förordningar vilket inte var okej enligt HD.

Nästa steg är att lagtinget på nytt behandlar lagförslaget. Sedan skickas det vidare till Ålandsdelegationen och Högsta domstolen som får ta ställning till om lagen kan godkännas tack vare ändringarna som nu gjorts.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »