Publicerad: fredag, 5 juni, 2020 - 16:18Uppdaterad: fredag, 5 juni, 2020 - 17:21
  • Genrebild

Åda stäms på 2,7 miljoner

Åda, landskapets it-bolag stäms på närmare 2,7 miljoner euro för en dåligt skött upphandling, enligt en stämningsansökan som inkommit till Ålands tingsrätt.

Det är Pedago som ligger bakom stämningsansökan och de hävdar att kraven har förändrats gällande upphandlingen efter att man tecknat ett avtal med företaget Abilita. Pedago menar att landskapsregeringen borde hävt avtalet med Abilita och genomfört en ny upphandling, istället för att förändra förutsättningarna för upphandlingen och på vis, enligt Pedago, snedvrida konkurrensen.

Nu kräver Pedago ett skadestånd på nästan 2,7 miljoner euro för utebliven vinst och 44.000 i skadestånd för kostnader i samband med upphandlingen. Pedago yrkar också på ersättning för sina juristkostnader.