Ålands Radio granskar

Nyheter

LR använder pseudovetenskap vid rekryteringar

Magnus Lindwall och Pia Hollsten-Friman:
Vid fem rekryteringar och för närmare 50 000 euro, med licensavgifter och utbildningskostnader inräknat, har landskapsregeringen anlitat företaget PulsAnalys vars verktyg baserar sig på DISC-teorin.

"Staden har förtroende för hamnens styrelse"

Staden har förtroende för hamnens styrelse:
Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) har inga invändningar mot att den polisanmälda tidigare hamnchefen Leif Ahlqvist jobbar kvar i stadens helägda bolag Mariehamns hamn.

Tidigare hamnchef får jobba kvar trots polisanmälan

Tidigare hamnchef får jobba kvar trots polisanmälan
Trots att Mariehamn i november 2018 polisanmälde den tidigare hamnchefen Leif Ahlqvist har han fått jobba kvar i det av staden helägda bolaget Mariehamns hamn Ab.

Därför blev det ingen räddningsmyndighet

Karl Nordlund, Nina Fellman och René Hampf
Det blev aldrig någon räddningsmyndighet. Den 11 november sammanträdde Saltviks fullmäktige, med syfte att rösta igenom kommunstyrelsens förslag.

Restaurangbåten erbjöds förlängt hyresavtal

Hör Giuseppe Greco och Roger Jansson:
Mariehamns hamn Ab erbjöd Italian Foods att förlänga hyresavtalet för den båtplats där restaurangbåten Ristorante Italia ligger förtöjd i december 2018, mot att fyra villkor accepterades.

Fallet Ristorante Italia till rätten

Roger Jansson:
Nu går fallet med restaurangbåten i Östra hamnen, Ristorante Italia, till rätten.

Kan en tunnel byggas genom Föglös berggrund?

Ålands radio granskar berggrunden och geotekniken bakom tunnelprojektet
Hur ser berggrunden utanför Föglö ut, och vad har det för konsekvenser för ett eventuellt tunnelbygge?

Svag krisberedskap för vattenförsörjning

Magnus Eriksson, ÅMHM, Jouni Huhtala, Mariehamns stad och Olli Pekka Lehtonen, ÅHS
Om den ordinarie vattenförsörjningen slås ut ska kommunerna kunna förse sina invånare med dricksvatten på annat sätt.

Vem tjänar på en Föglötunnel?

Den sista delen i Ålands radios granskning av Föglötunneln handlar om kostnader och vinning
Att Landskapsregeringen 2013 valde att inte gå vidare med någon av tunnelutredningarna berodde på att en mer än 10 kilometer lång tunnel, som behövde byggas med mellanalternativet för säkerhetsstandard, inte återbetalade sig själv över en 40-årsperiod

Sidor

Program

Dricksvattnet och beredskapen:
Dokumentär / Åländska berättelser
Hur väl rustat är det åländska samhället för en katastrof som slår mot dricksvattnet? Vad händer om Ålands ytvattentäkter, som dominerar vattenförsörjningen, slås ut? Krisberedskap är temat för det här avsnittet.
Del 3: Vattenskyddet och pengarna. I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet mår.
Dokumentär / Åländska berättelser
Alla vill ha ett starkt vattenskydd – men helst ska någon annan betala. I snart ett decennium har landskapsregeringen utlovat att de fyra råvattentäkter som i dag saknar skyddsområden ska få det och att reglerna för de existerande ska uppdateras.
Del 2: Övertrampen. I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet mår.
Dokumentär / Åländska berättelser
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vad görs för att skydda de sjöar som majoriteten av det åländska råvattnet tas från? Och vad händer när övertramp begås - får det konsekvenser?
Del 1: Dricksvattnet och riskerna. I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet mår.
Dokumentär / Åländska berättelser
Hur säkert är det åländska dricksvattnet? I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet, vårt viktigaste livsmedel, mår. Hur är läget idag och hur ser utmaningarna ut framöver?