Ålands Radio granskar

Nyheter

Kan en tunnel byggas genom Föglös berggrund?

Ålands radio granskar berggrunden och geotekniken bakom tunnelprojektet
Hur ser berggrunden utanför Föglö ut, och vad har det för konsekvenser för ett eventuellt tunnelbygge?

Svag krisberedskap för vattenförsörjning

Magnus Eriksson, ÅMHM, Jouni Huhtala, Mariehamns stad och Olli Pekka Lehtonen, ÅHS
Om den ordinarie vattenförsörjningen slås ut ska kommunerna kunna förse sina invånare med dricksvatten på annat sätt. Men den kommunala beredskapen för att hantera en sådan kris är många gånger bristfällig, varnar miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson som representerar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i samrådsdelegationens livsmedelsgrupp.

Vem tjänar på en Föglötunnel?

Den sista delen i Ålands radios granskning av Föglötunneln handlar om kostnader och vinning
Att Landskapsregeringen 2013 valde att inte gå vidare med någon av tunnelutredningarna berodde på att en mer än 10 kilometer lång tunnel, som behövde byggas med mellanalternativet för säkerhetsstandard, inte återbetalade sig själv över en 40-årsperiod

Vad får säkerheten i en Föglötunnel kosta?

Del 2 av Ålands radios granskning av Föglötunneln
Den tunnelstandard som FS Links använt som utgångspunkt för sin tunnel och som var aktuell i utredningen av den södra dragningen ströks av Landskapsregeringen i kortruttsförstudien 2013 på inrådan av det Norska vägverkets handbok för tunnelbyggen. - Vi hade en långtgående diskussion om säkerhetsnivåer när vi började utreda den nordliga dragningen och beslöt då att inte gå vidare med den enklaste tunnelutformningen, säger Ian Bergström, projektchef vid Vägnätsbyrån.

Tunnelalternativ saknas, trots Thörnroos uttalande

Ian Bergström:
Lantrådet Veronica Thörnroos hänvisade till ett alternativ hon själv som trafikminister ansåg vara omöjligt när hon under presentationen av regeringsprogrammet pratade om tidigare utredningar av tunneldragningar till Föglö.

Program

Dricksvattnet och beredskapen:
Dokumentär
Hur väl rustat är det åländska samhället för en katastrof som slår mot dricksvattnet? Vad händer om Ålands ytvattentäkter, som dominerar vattenförsörjningen, slås ut? Krisberedskap är temat för det här avsnittet.
Del 3: Vattenskyddet och pengarna. I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet mår.
Dokumentär
Alla vill ha ett starkt vattenskydd – men helst ska någon annan betala. I snart ett decennium har landskapsregeringen utlovat att de fyra råvattentäkter som i dag saknar skyddsområden ska få det och att reglerna för de existerande ska uppdateras.
Del 2: Övertrampen. I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet mår.
Dokumentär
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vad görs för att skydda de sjöar som majoriteten av det åländska råvattnet tas från? Och vad händer när övertramp begås - får det konsekvenser?
Del 1: Dricksvattnet och riskerna. I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet mår.
Dokumentär
Hur säkert är det åländska dricksvattnet? I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm hur vattnet, vårt viktigaste livsmedel, mår. Hur är läget idag och hur ser utmaningarna ut framöver?