Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands Radio granskar

Nyheter

Mäklare på Åland inblandad i 40 rättstvister

ÅMHM-härvan: "Jag uppfattar inte att styrelsen har tappat personalens förtroende"

"LR har tafatt försökt hantera ÅMHM-ärendena"

ÅMHM-härvan: Måtar drev partikollegas familjemedlems personalärende i styrelsen

Lantrådet nöjd med ministerns hantering av ÅMHM

ÅMHM-härvan: Outtalad vision skapar stress och oro bland personalen

ÅMHM-härvan "Styrelsen skulle få både större befogenheter och ansvar"

ÅMHM-härvan: Finns åtgärdsplanen på riktigt?

ÅMHM-härvan: "Det finns inget som säger att vi behöver höra båda parter"

Sidor