Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 februari, 2024 - 18:24Uppdaterad: fredag, 2 februari, 2024 - 18:24
  • Henrik Lagerberg och Karsten Steiner. Foto: Johan Ågren.

Steiner och Lagerberg om ADHD-diagnoserna: Väggarna mellan olika aktörer måste bort

Det finns mycket samhället skulle kunna göra när det kommer till ADHD-diagnoser. Ta bort väggarna mellan olika aktörer, är en möjlig lösning enligt Karsten Steiner och Henrik Lagerberg.

ADHD-diagnoserna har ökat på Åland och medicineringen mot ADHD har nästan fyrdubblats sedan 2010. Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförbund och Henrik Lagerberg som är ordförande för NPF-Åland säger att ökningen syns tydligt i deras vardag och tror att de 3,3 procent som har diagnosen på Åland i dag är i underkant och att mörkertalet är stort. 

Lagerberg säger att ADHD inte fungerar på samma sätt och därför inte har samma problematik. Man måste individanpassa till elevens förutsättningar och behov. Även skolväsendet har försökt hänga med där och utarbetat en stödmodell i skolan för att fånga upp dessa elever. Man vill anpassa miljön i klassrummen med hörselkåpor och pilatesbollar och annat.

Men skolan är bara en del av ett barns vardag och Steiner säger att samhället inte är på ADHD-barnens sid och att man kan inte förvänta sig att skolan på något sätt kan råda bot på problemen med ADHD.

Lagerberg ser att det finns mycket som samhället skulle kunna bidra med och tror att stödpersoner eller stödfamiljer via kommunernas socialtjänst, KST, skulle kunna vara en väg framåt och att väggarna mellan olika aktörer måste bort.

– Det finns så många fasta luckor, till och med i skolsystemet mellan olika skolor. De finns kanske där för att skydda individen, men vi måste dela öppet på informationen, säger Karsten Steiner.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »