Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 februari, 2024 - 17:16Uppdaterad: torsdag, 15 februari, 2024 - 17:16

Sara Kemetter (S): En nästan omöjlig uppgift för lärare att tävla mot mobilen

Mobiler är ett omfattande problem i klassrummen - det visar den enkätundersökning av Ålands Radio som 73 lärare svarat på. 

De allra flesta som svarat på enkäten tycker att mobilen stjäl uppmärksamheten och koncentrationen från undervisningen. Den senaste Pisa-undersökningen visar att också eleverna tycker att mobilerna påverkar deras inlärning. Sara Kemetter (S), huvudförtroendeman för Akava säger att lärarfacket nås av samma budskap. 

– Inlärningsprocesser är väldigt komplexa. Det kräver en uthållighet och en koncentration och blir du hela tiden avbruten i din koncentration, så kommer inte inlärningen vara lika effektiv och det är väl vad lärarna ser, säger Kemetter. 

Enkäten visar också att mobiler i klassrummet tydligt påverkar lärarnas arbetsmotivation. En lärare skriver till och med att mobilerna får hen att vilja sluta jobba som lärare. 

– Det är svårt att tävla gentemot en mobiltelefon. Det är väldigt starka dopaminkickarna från sociala medier, då de vill att man ska hålla fast sig vid de här datorerna. Det är nästan en omöjlig uppgift att få eleverna att inte vara på dem, säger Sara Kemmeter. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »