Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 14 februari, 2024 - 16:15Uppdaterad: onsdag, 14 februari, 2024 - 16:15

Vi frågade 73 lärare om mobiler i skolan – påverkar deras motivation till yrket

Mobilanvändningen hos eleverna i årskurs 7-9 och på gymnasienivå är ett problem under lektionstid, enligt en enkät som Ålands Radio har skickat ut till åländska lärare. Vi fick 73 svar.

En fjärdedel av lärarna säger att det inte finns tydliga regler kring mobilanvändning i deras skola, medan majoriteten arbetar ganska aktivt med att upprätthålla de regler som finns.  

53 av lärarna tycker att elevernas mobilanvändning är ett problem under lektionstid, och av dem tycker ungefär hälften att problemet är märkbart. 

De allra flesta som svarat på enkäten tycker att mobilen stjäl uppmärksamheten och koncentrationen från undervisningen. Att utvecklingen gällande elevernas koncentrationsförmåga påverkats negativt de senaste fem åren skriver de flesta lärare under på, och mer än hälften tycker att koncentrationen blivit märkbart sämre.  

– De behöver ständig stimulans och saknar uthållighet i alla lägen, svarar en lärare. 

I sin helhet är elevernas mobilanvändning ett irritationsmoment hos lärarna. 60 procent säger att deras motivation till yrket påverkats negativt av mobiler i klassrummet. En del av lärarna upplever att det är jobbigt att tvingas tävla om uppmärksamheten med mobilen och samtidigt behöva förhindra oönskad mobilanvändning, som att barnen spelar, kollar videos eller tar bilder på andra elever och lärare utan tillåtelse. 
 
– Det kommer att göra att jag slutar som lärare, skriver en av de svarande. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »