Publicerad: måndag, 20 november, 2017 - 17:18Uppdaterad: måndag, 20 november, 2017 - 17:29
  • Christian Johansson tycker att åldersgränsen för när man får vara hemma med sjuka barn borde vara högre. Foto: Martina Eriksson

Johansson vill se en högre åldersgräns för VAB

16-års gräns för vård av sjukt barn skulle vara önskvärt säger Christian Johansson, chef för barnavdelningen på ÅHS.

Man har normalt inte rätt att stanna hemma med sjuka barn som är äldre än 10 år. Det finns undantag, om undantagen stipuleras i ett kollektivavtal, men i grunden ser reglerna ut så. 10 år är en gräns som Christian Johansson tycker är för låg, han anser att gränsen skulle kunna gå vid 16 år istället.

- Man skulle önska att riket skulle ha mer förståelse för föräldrarna och barnen, det är klart det vore bra med en högre gräns, säger Johansson.