Video

Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 24
Julkalendern 2018
Öppning av den sista luckan i Ålands Radios julkalender 2018! Vi ser en teckning ritad av Zane som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 23
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 23 i Ålands Radios julkalender 2018. Vi ser en teckning gjord av Gabriel som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen föreställer...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 22
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 22 i Ålands Radios julkalender 2018. Vi ser en teckning gjord av Holly som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen föreställer...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 21
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 21 i Ålands Radios julkalender 2018. Vi ser en teckning gjord av Agnes som går i Geta skola årskurs 1-2. Teckningen föreställer...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 20
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 20 i Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenissen på uppdrag. Vi ser en teckning gjord av Leo som går i klass 1-2 i Geta skola...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 19
Julkalendern 2018
Öppning av lucka 19 i Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenissen på uppdrag. I luckorna i årets kalender finns teckningar gjorda av barnen i...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 18
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 18 i Ålands Radios julkalender 2018 - Supertomtenissen på uppdrag, skriven och inläst av Gunilla Jansson. Vi ser en teckning av...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 17
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 17 i Ålands Radios julkalender 2018! I luckan ser vi en teckning ritad av Agnes som går i Geta skola klass 1-2. Teckningen...
Ålands Radios julkalender 2018 - avsnitt 16
Julkalendern 2018
Lucköppning lucka 16 i Ålands Radios julkalender 2018! Vi ser en teckning gjord av Mathilda som går i Geta skola klass 1-2. BIlden föreställer...

Sidor