Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 oktober, 2021 - 08:00Uppdaterad: fredag, 19 november, 2021 - 12:29

De fyra första

Till 100-års firandet av allmän rösträtt i Finland skrev Miriam Öberg en teaterpjäs om de fyra första kvinnorna i det åländska landstinget (numera lagtinget).

Pjäsen är ett tänkt möte mellan de fyra landstingskvinnorna - ett möte som av många orsaker i verkligheten nog aldrig inträffade.

Även om pjäsen har ett historiskt-pedagogiskt syfte är den inte en snäll liten "självstyrelsepjäs" som försöker dölja motsättningar och sociala problem i vårt åländska samhälle, tvärtom allt från konflikten mellan Björkman och Sundblom på 1930-talet till den närmast pinsamma "mobbningen" som Rauha Åkerblom utsattes för på 1940- talet finns med.

Framför allt handlar dock pjäsen om deras gemensamma strävan att föra kvinnornas talan i en i övrigt totalt mansdominerad åländsk politik.

Pjäsen filmatiserades år 2008 av Ålands Radio och TV på beställning av Ålands Jämställhetsdelegation.

Vi ser Gun Holmström som Gunhild Berglund, Rita Åsbacka som Elin Holmberg, Margareta Procopé som Fanny Sundström och Annelie Åkerblom som Rauha Åkerblom.

Uppsättningen är regisserad av Bodil Ehn, och för foto och redigering står Robert Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »