Vårdö

Vårdö frågar om kommunsamgång

-Skall Vårdö kommun verka för att vara en självständig kommun? Den frågan ställs i en folkomröstning i Vårdö skola den 28 januari, samma dag som presidentvalet.

Besvär från Vårdö prövas inte

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Vårdö kommun inte har besvärsrätt när det gäller det beslut som landskapsregeringen fattade i december i fjol gällande skärgårdstrafiken.

Oförändad skatt föreslås i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö föreslår inför fullmäktige att inkomstskatten för 2018 lämnas oförändrad på 19 procent.

Trög start för butiksemission

Många aktier är ännu osålda i Wårdö Handels Ab:s aktieemission som inleddes i juni. - Jag upplever att det varit väldigt trögt nu till en början, säger bolagets ordförande Göran Påvals.

Vårdö satsar på brandlarm

Vårdö skola, kommunkansli och lägenheter samt Solbacka daghem ska får automatiska brandlarm.

Vårdö och Hammarland vill folkomrösta

Kommunfullmäktige i Vårdö och Hammarland har gett sina kommunstyrelser i uppdrag att bereda framtida rådgivande folkomröstningar om kommunstrukturreformen.

Vårdöbesvär om Hummelvikbeslut

Kommundirektör Andreas Johansson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunstyrelsen i Vårdö vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, med ett besvär över landskapsregeringens beslut i december i fjol om biljettavgifter och bokningsregler.

Vårdö fortsatt kritisk mot landskapsandelssystem

Vårdö är fortsatt kritisk till landskapsregeringens förslag till nytt landskapsandelssystem.

Sidor