Utbildning

Folder ska förtydliga för föräldrar med barn med särskilda behov

Katarina Halme-Wiklund intervjuas av Axel Eriksson:
En ny folder ska ge föräldrar tydligare information och resultera i mindre begreppsförvirring vad gäller skolans stöd för barn med särskilda behov.

Högskolans rektor slutar

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) intervjuas av Fredrik Granlund:
Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller har sagt upp sig, det bekräftar skolans kommunikationsavdelning.

Samtliga skolor redo för måndag

Samtliga grundskolor är redo för att kunna ta emot elever på måndag när jullovet är slut.

Flera nyheter i vårens mediskatalog

I dag eller i morgon dyker vårens Mediskatalog upp i postlådorna.

Många skolor saknar porrfilter

Systemadministratör Ringa Mari Sundberg på SÅHD intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ungefär en tredjedel av Ålands grundskolor saknar filter som kan stoppa porr och annat olämpligt innehåll på internet. Det visar Ålands Radios rundringning.

Antalet studerande utifrån minskar

Antalet studerande vid Ålands yrkesgymnasium har sedan 2011 minskat från drygt 800 till knappt 630 hösten 2018. Kvinnorna står för två tredjedelar av minskningen. Det här berättar Åsub som tagit fram ny utbildningsstatistik.

Joelsson vikarierar chef vid sjösäkerhetscentret

Sjökapten Kristoffer Joelsson har utsetts till vikarierande chef för Ålands sjösäkerhetscentrum för tiden 1 januari till 31 december 2019.

Högskolan skissar på nya lokaler

Högskolans rektor Jonas Waller intervjuas av Tomas Tornefjell:
Högskolan på Åland har tagit fram en skiss på ett nytt campus i anlutning till Mariehamns Energi, mitt emot I-tiden.

Hammarland och Eckerö utreder högstadieskola

Saltviks tidigare bildningschef Patrik Larsson har på uppdrag av Hammarlands kommun och Eckerö kommun utrett möjligheterna att bygga en egen högstadieskola på västra Åland. Rapporten är nu klar och ska behandlas nästa tisdag av kommunstyrelserna i Eckerö och Hammarland.

Sociokanter kan bli barnledare

Styrelsen för Ålands gymnasium föreslår att landskapsregeringen ändrar läroplanen för sociokantutbildningen.

Behovet av hemspråksundervisning ökar

Specialsakkunniga Katarina Halme-Wiklund intervjuas av Hasse Persson-Bru
Andelen åländska grundskoleelever med annat modersmål än svenska har ökat de senaste åren. 2012 var det nära 170 elever, eller sex procent, med annat modersmål än svenska. Hösten 2018 är det 310 elever, eller en tiondel av alla, som har annat modersmål än svenska. Det visar statistik från Åsub.

Kompetenscentrum kunde samordna hemundervisning

Jonas Himmelstrand intervjuas av Nina Eriksén
Ett kompetenscentrum skulle ge både kommunerna och hemundervisarna det stöd som behövs. Det säger Ålands hemundervisarförenings ordförande Jonas Himmelstrand med anledning av landskapsregeringen kunnat konstatera att det finns hemundervisade elever som inte klarat prövningstillfället som hålls för att se nivån på kunskaperna.

Sidor