Utbildning

Dyr skolgång för skärgårdsfamiljer

Christian Dreyer:
De unga i skärgården som ska studiera på gymnasiet måste flytta in till Mariehamn, vilket blir väldigt dyrt för familjerna. Det menar Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer.

Kickoff för lärare hölls på Alandica

Jonas Eriksson, lärare i Godby högstadieskola:
Hur ska man synliggöra lärandet i en skola för alla? Den frågan stod i centrum under dagens kickoff för lärare inom grundskolan, medis och landskapets skolor.

Planeringen av Vikingaåsens tillbyggnad fick mer pengar

Planeringen av om- och tillbyggnaden av Vikingaåsens skola i Jomala får 80.000 euro i tilläggsmedel, det beslöt Jomala kommunstyrelse på sitt senaste möte.

LR avslår kommuners rättelseyrkan om pengar till skolan

Landskapsregeringen avslår 14 kommuners rättelseyrkan som gäller landskapsandelar och basbelopp för driften av grundskolan för år 2019.

Högskolan ordnar lämplighetsprov för lärare

Högskolan på Åland får i uppdrag av landskapsregeringen att ordna lämplighetsprov för behörighet att arbeta som lärare på Åland.

Skralt med ungas kunskaper i privatekonomi

Jonas Eriksson:
Privatekonomi ingår i läroplanen och hittas under samhällsvetenskap. Ändå säger flera elever att de inte haft privatekonomi under skolgången.

Bolagiseringen av Högskolan på Åland går framåt

Utbildningsminister Tony Asumaa:
Bolagiseringen av Högskolan på Åland går framåt och landskapsregeringen presenterade idag sitt förslag till bolagiseringslag.

Två vill bygga om skolan i Föglö

Två anbud har lämnats in för om- och tillbyggnaden av Föglö grundskola.

Sidor