Sund

Kyrkleden stängs av

Kyrkleden i Sund stängs av på mitten. Orsaken är att en markägare sagt upp markanvändaravtalet för den 13 kilometer långa vandringsleden som går från Kastelholm via Sunds kyrka till Bomarsund.

Höglund kritiserar FSG-styrgruppens ordförande

Roger Höglund, centern, kritiserar Viveka Eriksson, liberal, för att han tycker att hon målar upp en för positiv bild av hur arbetet varit i styrgruppen för Finström, Geta och Sund.

Tallgårdens personal slutade röka

Tuija Danielsson och Jens Andersén intervjuas av Tomas Tornefjell:
Sund är en tobaksfri kommun sedan årsskiftet. Det innebär att ingen anställd får använda några som helst tobaksprodukter under arbetstid.

Öström ny i Sundsstyrelsen

Nina Öström har utsetts till ny ordinarie ledamot i Sunds kommunstyrelse. Hon utsågs av kommunfullmäktige efter att Annett Pfeifer beviljats befrielse från sin plats.

Ålandskomposten måste söka bygglov

Byggnadstekniska nämnden i Sund uppmanar nu Ålandskomposten att lämna in en bygglovsansökan för de mellanlagringsfickor man börjat uppföra på sin anläggning i Gunnarsby. Ansökan måste vara inne senast den 28 maj, annars görs en polisanmälan.

Tilläggsanslag för opinionsundersökning i Sund

Om Finström och Geta genomför enkätundersökningar om ett förnyat förslag till samgångsavtal mellan kommunerna ska också Sund göra det.

Alger i Sundets vatten

ÅMHM:s miljöskyddsinspektör intervjuas av Owe Sjöblom:
Det finns guldalger i Borgsjön som förser abonnenterna i Sundets vatten med vatten. Det har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, konstaterat efter provtagning.

Nya ägare på Kastelholms gästhem

Peter Lundberg intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Peter och Nattaya Lundberg är nya ägare på Kastelholms gästhem i Sund.

Polisanmälan mot Ålandskomposten diskuteras

Polisanmäl Ålandskomposten för byggnadsåtgärder som under våren utförts vid kompostanläggningen i Gunnarsby. Det föreslog byggnadsinspektören i Sund då byggnadstekniska nämnden hade sitt senaste möte.

Sund förnyar förvaltningsstadga

Kommunstyrelsen i Sund har beviljats 10.000 euro i tilläggsmedel för verksamhetsutveckling.

Sund gjorde budgetöverskott

Sunds kommuns resultat för 2017 blev efter avskrivningar drygt 617.000 euro.

Kyrkoherde välkomnar längre tid för samgång

Kyrkoherden Jon Lindeman intervjuas av Marika Kvarnström:
Jon Lindeman, kyrkoherde i Finström-Geta församling, välkomnar styrgruppens beslut att skjuta på samgången mellan Geta, Sund och Finström till den 1 januari år 2020 istället för 1 januari 2019.

Sidor