Skärgård

Dyr skolgång för skärgårdsfamiljer

Christian Dreyer:
De unga i skärgården som ska studiera på gymnasiet måste flytta in till Mariehamn, vilket blir väldigt dyrt för familjerna. Det menar Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer.

Vattensituationen på öar kartläggs i ny forskning

Christian Pleijel:
Ett nytt forskningsprojekt ska kartlägga dricksvattensituationen på skärgårdsöar. En av öarna är Torsholma i Brändö och en del av studien ska bedrivas på Kökar.

Varutransporterna orsakade debatt i lagtinget

Veronica Thörnroos (C) och Mika Nordberg (M) debatterar:
Diskuterar vi samma sak? Det undrade centerns Veronica Thörnroos under gårdagens lagtingsdiskussion om hur varutransporterna i skärgården ska skötas från den första januari 2019.

Skärgårdsbefolkningen minskar

Antalet invånare i skärgårdsområdena i Finland och Sverige har minskat märkbart under den senaste tiden.

LR släpper ansvaret för skärgårdstransporterna

Marika Eriksson på Kumlinge AHL tror att landskapsregeringens beslut kan få tråkiga konsekvenser:
Landskapsregeringen tar sin hand ifrån det transportsystem som knyter ihop skärgårdsbutikerna med fasta Åland.

Ålands havsområden kartläggs i samarbetsprojekt

Intervju med Husö biologiska stations föreståndare, Martin Snickars (från Åland idag)
De åländska havsområdena ska kartläggas för att man ska få en helhetsbild av det allmänna tillståndet och bland annat kunna se vilka arter som är i behov av särskilt skydd och ge underlag för samhällsplanering.

Små mängder blågröna alger

Mikaela Mäkilä intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Det finns små mängder blågröna alger vid badstränderna på Åland och några platser med måttliga mängder av alger, men det går bra att bada. Det säger Mikaela Mäkilä som är extra miljöskyddsinspektör vid ÅMHM.

Algläget i Östersjön det värsta på många år

Professor Erik Bonsdorff intervjuas av Rasmus Lindqvist:
Längs Finlands kuster, i Finska viken och i Skärgårdshavet är algläget det värsta på 20 år. Det säger Erik Bonsdorff som är professor i marinbiologi vid Åbo Akademi och som tidigare varit verksam bland annat vid Husö biologiska station på Åland.

Sidor