Sjöfart

Avtal till sjöss är klart

Det blir ingen strejk på fartyg med finsk flagg som går i utrikestrafik, parterna godkänner riksförlikningsmannens förslag.

Mycket återvanns från fartygen

20 ton plast, 1500 ton använda oljor, 423 ton glasförpackningar, 87 ton metallskrot och 633 ton papper och kartong återvanns från Viking Lines fartyg förra året.

Sämre resultat för Eckerökoncernen

Vd Björn Blomqvist intervjuas av Sara Lindroos
Nästan lika många passagerare som året innan, något mindre omsättning och en halverad vinst. Rederiaktiebolaget Eckerö publicerar i dag sitt bokslut för 2017.

Strejkhotet flyttas framåt

Strejkhotet som hänger över utrikessjötrafiken kvarstår efter gårdagens förhandlingar mellan Finlands skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland, men datumet för strejken har flyttats fram.

Inga avbokningar till följd av strejkhot

Än så länge har inte Viking Line märkt av några avbokningar till följd av det strejkhot som hänger över utrikessjötrafiken och som kan starta den 23 mars.

Ingen lösning än i sjöfartstvisten

Parterna har ännu inte nått en lösning i den arbetstvist som gäller utrikessjöfarten.

Förslag till förlikning i sjöfartstvist

Riksförlikningsman Minna Helle har i natt lagt fram ett förslag till förlikning i den arbetstvist som gäller utrikessjöfarten.

Baltic Princess på dock igen

Tallink Siljas fartyg Baltic Princess har fortfarande tekniska problem efter dockningen i februari.

Strejk kan stoppa passagerartrafiken

Johanna Boijer-Svahnström på Viking Line och Olof Widén på Rederierna i Finland intervjuas av Frippe Granlund:
För att få fart på avtalsförhandlingarna hotar Finlands Skeppsbefälsförbund med en arbetsnedläggning med start den 23 mars.

Bra resultat för Tallink

Tallink Group redovisar ett bra resultat för fjolåret med en omsättning på 967 miljoner euro och en vinst på 49 miljoner.

Baltic Princess dockning förlängs igen

Den tekniska dockningen av Tallink Siljas Baltic Princess förlängs till den 8 mars

Stökig kryssning i helgen

Tallink Siljas presstalesperson Marika Nöjd intervjuas av Marika Kvarnström:
Omkring 1500 finländska elever firade att examen är nära ombord på Tallink Siljas fartyg Galaxy i helgen.

Sidor