Sjöfart

För- och nackdelar med fartyg från Kina

Det finns både för- och nackdelar med att Viking Line valt att ingå ett intentionsavtal om att bygga ett nytt fartyg vid ett kinesiskt varv.

Viking Line beställer fartyg

Vking Lines Vd Jan Hanses intervjuas av Magnus Hertzberg:
I dag har Viking Line tecknat ett intentionsavtal med det kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. avseende beställning av ett passagerarfartyg med leverans våren 2020.

Viking Line kallar till presskonferens

I morgon onsdag, klockan elva på förmiddagen, offentliggör Viking Line en nyhet ombord på M/S Gabriella i Skatudden i Helsingfors.

Tingsrätten avgjorde tvist om arbetsförhållande

Ett sjöbefäl hävdade att rederiet där han jobbat inte hade uppfyllt ett avtal gällande hans arbete och pensionering. Tingsrätten menar att ett avtal aldrig ingåtts.

Domstol avgjorde befälhavartvist

Skeppsbefälsförbundet och landskapsregeringen vann varsin rond och en rond skall det förhandlas om. Det är resultatet av en tvist som arbetsdomstolen avgjorde redan i somras, men som landskapsregeringen först nu antecknat till kännedom.

Sidor