Saltvik

Saltvik rättade beslut om kommunstyrelsen

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Kommunfullmäktige i Saltvik har gjort en rättelse gällande vilka som ska vara ersättare för kommunstyrelseledamöterna 2020-2021.

Smällare förstörde myndighetspost

Nyhetsnotisen i ljudform:
Under nyårshelgen har en smällare lagts i kommunens postlåda i Saltvik, vilket gjort att innehållet i lådan mest bestod av aska när den väl tömdes.

Nytt servicehus i Hamnsundet

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Nu är det klart att det ska byggas ett nytt servicehus i Hamnsundet i Saltvik inom ramen för EU-projektet Smart Marina.

Saltvik utsåg byggnadskommitté

Kommunstyrelsen i Saltvik har utsett en byggnadskommitté som ska jobba med utbyggnaden av vårdhemmet Sunnanberg.

Bygglov gavs för växthus i Saltvik

Nu har Trädgårdsspecialisten i Finström Ab fått bygglov för alla delar i sin planerade handelsträdgård i Haraldsby industriområde.

Saltvik röstade om städkampanj

Det blev omröstning i Saltviks kommunstyrelse i går när man skulle ta ställning till om kommunen ska medverka i Ålands natur och miljös projekt Städa Åland.

Saltviksfullmäktige röstade om skattehöjning

Det blir en mindre skattehöjning i Saltvik än kommunstyrelsen föreslagit.

Höjd skatt föreslås i Saltvik

Saltviks kommunstyrelse föreslår att inkomstskatten höjs från 17 till 17,5 procent nästa år. Enligt kommundirektör Ewa Danielsson innebär höjningen ungefär 150.000 euro mer i intäkter. Fastighetsskattesatserna föreslås bli oförändrade.

Snöplogningsavgiften diskuteras i Saltvik

Det är inte möjligt att sänka eller ta bort snöplogningsavgiften för bara en del av kommuninvånarna. Det konstaterar kommunstyrelsen i Saltvik.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Handelsträdgård på gång i Saltvik

Trädgårdsspecialisten i Finström Ab vill bygga en handelsträdgård med ett försäljningshus och två växthus i industriområdet i Saltvik Haraldsby.

Saltvik har synpunkter på ny vallag

Kommunstyrelsen i Saltvik anser att man även i framtiden bör kunna hålla kommunala folkomröstningar samtidigt som andra val. Den synpunkten för man fram i ett utlåtande till landskapsregeringen, vars förslag till ny vallag för Åland inte medger detta.

Sidor