Hammarland

Extra stöd till Hammarlands IK

Hammarlands IK får 4.500 euro extra i aktivitetsbidrag för att kunna stöda ungdomar från kommunen som spelar fotboll i Åland United och FC Åland.

Hammarland ändrar bidragsregler

Nu föreslås ändringar i Hammarlands regler för bidrag till föreningar så att ungdomar som deltar i föreningsverksamhet i andra kommuner också kan stödas.

Långsam behandling av flyktingmotion i Hammarland

Frågan om flyktingmottagande i Hammarland lyftes i en motion till fullmäktige i november i fjol, men ärendet har ännu inte behandlats.

Sidor