Hammarland

Ny kommuntekniker i Hammarland

Dan Vik har utsetts till ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör i Hammarland.

Folkomröstning i Hammarland 29 oktober

En rådgivande folkomröstning med anledning av kommunreformen arrangeras i Hammarland den 29 oktober.

Vårdö och Hammarland vill folkomrösta

Kommunfullmäktige i Vårdö och Hammarland har gett sina kommunstyrelser i uppdrag att bereda framtida rådgivande folkomröstningar om kommunstrukturreformen.

Osolidariskt lagförslag

Dra tillbaka lagförslaget och ta fram ett nytt landskapsandelssystem! Det skriver kommunstyrelsen i Hammarland i ett utlåtande om landskapsregeringens förslag till nytt landskapsandelssystem.

Bra bokslut för Hammarland

Fjolåret var ekonomiskt ett bra år för Hammarland. Bokslutet visar ett årsbidrag på drygt 965.000 euro och gav efter planenliga avskrivningar ett överskott på drygt 535.000 euro.

Tomt på Öra såldes billigare

Hammarland köper ytterligare 4,6 hektar mark för framtida behov.

152 vill ha sänkt hastighet i Näfsby

152 personer har skrivit på en namnlista om sänkt hastighet på landsväg 1 i Hammarland Näfsby. Undertecknarna vill ha 50 kilometer i timmen förbi skolan och de två daghemmen i byn.

Stort underskott i Hammarland

Det blir ett rekordstort underskott i Hammarlands budget nästa år.

Sidor